De stichting heeft géén winstoogmerk. Echter, de stichting moet wél onkosten maken om haar doelstellingen te kunnen - blijven - verwezenlijken. Denk daarbij o.a. aan:

  • vervoerskosten voor plaatsingsbezoeken en het wegbrengen/ophalen van de honden die in een gastgezin verblijven
  • medische kosten (en in bijzondere gevallen voeding) voor de honden die in een gastgezin verblijven
  • noodzakelijke kosten van therapieën (medisch/gedragsmatig) voor de honden die in een gastgezin verblijven
  • telefoon- en internetkosten
  • kosten website
  • kantoorbenodigdheden
  • bankkosten
  • etc.

Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om onze onkosten zo laag mogelijk te houden, zodat wij zoveel mogelijk van onze inkomsten kunnen besteden aan de honden voor wie wij ons inzetten.

Afstandsbemiddeling

Wanneer u uw Sennenhond aanmeldt voor herplaatsing vermelden wij hem/haar op onze website, versturen wij een nieuwsbrief met de informatie van uw Sennenhond aan onze abonnees en vermelden wij uw Sennenhond op onze Facebookpagina. Binnengekomen reacties worden door de stichting gescreend en met u besproken. Voor deze afstandsbemiddeling vragen wij u een vrijwillige gift te doen. Vindt u het lastig om de hoogte van uw gift te bepalen? Kijk dan eens wat andere stichtingen vragen voor hun bemiddeling, of hanteer een richtbedrag van € 50.

Afstand doen van uw Sennenhond

Wanneer u - uitsluitend in bijzondere omstandigheden - afstand doet van uw Sennenhond aan de stichting, neemt de stichting uw Sennenhond in eigendom over en neemt zij de verzorging en eventuele training/heropvoeding voor haar rekening tot het moment waarop uw Sennenhond kan worden herplaatst. Deze verzorging en training/heropvoeding brengen uiteraard kosten met zich mee, daarom vragen wij u om in het geval u afstand doet van uw Sennenhond - net zoals dat bij asiels het geval is - naast een vrijwillige gift voor de websitevermelding een extra bijdrage in de kosten van verzorging en training/heropvoeding. Deze bijdrage wordt bepaald op basis van de situatie en achtergrond van uw Sennenhond. 

NB: Wanneer u afstand wilt doen van uw Sennenhond dient hij/zij gechipt te zijn en dienen alle reguliere entingen (danwel een titerbepaling) actueel te zijn! Mocht u dit niet meer zelf kunnen regelen dan kan de stichting dat voor u regelen, maar zullen de hiermee gepaard gaande kosten aan u worden doorberekend. 

Adopteren van een Sennenhond

Wordt u de nieuwe eigenaar van een Sennenhond die op onze website is vermeld? Dan kunnen de volgende situaties van toepassing zijn:

1. De Sennenhond verblijft nog bij zijn/haar eigenaar (afstandsbemiddeling)

In dit geval vragen wij van u een vrijwillige gift voor onze bemiddeling. Indien de eigenaar een vergoeding vraagt voor zijn/haar Sennenhond, wordt dat vooraf met u besproken. U betaalt deze vergoeding rechtstreeks aan de eigenaar. De stichting adviseert om de onderlinge afspraken en de vergoeding contractueel vast te leggen.

2. De Sennenhond verblijft in een gastgezin van de stichting

Sennenhonden die in een gastgezin van de stichting verblijven, verblijven daar vaak al langere tijd en volgen in de meeste gevallen een trainings/heropvoedingstraject dat is gericht op het verminderen van probleemgedrag en het plaatsbaar maken van de betreffende Sennenhond. De verblijfskosten en de kosten voor training/heropvoeding komen volledig voor rekening van de stichting. Daarom vragen wij u om in het geval u een Sennenhond adopteert die in een gastgezin van de stichting verblijft, een adoptiebedrag als bijdrage in de kosten van verzorging en training/heropvoeding. Sennenhonden die vanuit een gastgezin van de stichting worden herplaatst, worden altijd met een contract geplaatst. Het adoptiebedrag wordt bepaald op basis van de situatie en achtergrond van de Sennenhond.

Vervoerskosten

In sommige gevallen is de stichting genoodzaakt om vervoerskosten te maken voor een Sennenhond. In die gevallen vragen wij van de eigenaar een bijdrage ter hoogte van het wettelijke kilometerforfait van € 0,21 per kilometer.

Kostendekkendheid richtbedragen

In de meeste gevallen blijken de op deze pagina genoemde bedragen niet kostendekkend te zijn. Voor zover zij in een specifiek geval achteraf wél kostendekkend zouden blijken te zijn, komt het meerdere ten goede aan de Sennenhonden voor wie de ontvangen bedragen niet kostendekkend bleken of blijken te zijn.

Koop een Benno-boek en steun onze stichting!

Speciaal voor alle Berner-liefhebbers vragen wij jullie aandacht voor een uniek aanbod: in overleg met schrijfster Hermien Stok mogen wij als stichting de boeken van Benno de Berner te koop aanbieden. De verkoopprijs per boek bedraagt € 13,95 excl. verzendkosten en van elk boek dat via de stichting wordt verkocht, doneert Hermien maar liefst € 2,50 aan de stichting!

EXTRA: Hermien signeert alle boeken die via de stichting worden verkocht en wanneer je de boeken aan iemand cadeau wilt geven voor een speciale gelegenheid, dan is het zelfs mogelijk om er een persoonlijke opmerking/boodschap aan toe te voegen!

Een unieke kans dus om deze Berner-boeken te kunnen kopen! U kunt uw bestelling aan ons doorgeven door een e-mail te sturen naar: onze stichting

Benno het Bernertje

Benno het Bernertje

Benno de boevenvanger

Benno de boevenvanger

Benno en de hondendieven

Benno en de hondendieven

Benno op vakantie

Benno op vakantie

Benno en Sjanske

Benno en Sjanske